De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Bruning Eindhoven, winkelcentrum Blixembosch hebben zich gespecialiseerd op de volgende specialismen. Klik op een van de specialismen voor meer informatie over het onderwerp en zie tevens welke specialist(en) u hierbij kan/kunnen helpen.

 • Manuele therapie

  Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.
  De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: je voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

  Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij of zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn of haar gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van je klachten te beoordelen. Zo kan hij of zij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

 • Fysiotherapie

  Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Hierbij kunnen we denken aan botten, spieren, pezen, banden en gewrichten. Maar ook voor aandoeningen aan het zenuwstelsel, hart, longen en bloedvaten kun je terecht bij de fysiotherapeut.

  Wanneer u zich aanmeldt volgt er een vraaggesprek waarin we proberen uw klacht zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Daarna volgt er een onderzoek en stellen we indien nodig een behandelplan op.

  We vinden het belangrijk de klacht functiegericht te benaderen. Dit betekent dat we kijken naar de beperkingen in het algemeen dagelijks leven, werk of sport en hier gericht mee aan de slag gaan.

  Het kan zijn dat we kiezen voor een behandeling in de behandelkamer en indien mogelijk behandelen we in de oefenzaal. Deze oefenzaal, die bestaat uit verschillende cardio-apparaten en fitnesstoestellen geeft ons namelijk de mogelijkheid functioneel te oefenen en gericht te trainen.

  De praktijk met zowel behandelruimtes als een oefenzaal geeft ons de mogelijkheid om veel verschillende patiënten te behandelen. Denk hierbij o.a. aan patiënten na een operatie, sportblessures, hart-longrevalidatie, COPD, Parkinson, Diabetes en rugproblematiek

 • Sport/revalidatie

  Wanneer u een blessure heeft opgelopen tijdens het sporten en uw sportbeoefening zo snel mogelijk weer wilt hervatten, kunt u terecht bij een fysiotherapeut.
  Maar ook als u op een andere manier een blessure heeft opgelopen en op het moment niet in staat bent uw sport uit te oefenen, kunnen wij u helpen dit probleem op te lossen, zodat u weer verantwoord uw sportbeoefening kunt hervatten.

  Daarnaast kunnen we advies geven hoe u op een verantwoorde wijze kunt toewerken naar een wedstrijd.
  Indien u wilt gaan sporten, maar niet goed weet hoe u dat kunt aanpakken, kunnen wij u daarover advies geven.
  Samen met u kunnen we een trainingsschema opstellen en tijdens de revalidatie uw conditie op peil houden.
  Wij hebben zelf veel affiniteit met sport en we zijn actief bezig op het gebied van fysiotherapie en sport:

  • Joost Bruning was jarenlang als fysiotherapeut verbonden aan de eredivisietennisclub ELTV
  • Greetje Smolders is fysiotherapeute bij PSV voetbal.
 • Haptonomie

  De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.

  Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos.

  Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm.
  Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan…. en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
  Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

  In haar praktische toepassing is de haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is.

  Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de aangeboden problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen.
  Deze begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding.

  De mens neemt deel aan de leefwereld via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes of stellingnamen.
  In onze maatschappij, en ook onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht.

  Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven, en die keuze te maken die voor ons zèlf van belang is en bij ons past.
  Het maken van keuzes gebaseerd op datgene wat men van ons verwacht kan zelfs zo eigen geworden zijn dat men de innerlijke overtuiging gekregen heeft dat het zo hoort.
  Als wij hebben geleerd op die grond keuzes te maken blijkt het op latere leeftijd niet eenvoudig om te kunnen beluisteren hoe het voor ons zelf ligt.
  Hierin kan een belangrijke grond gelegen zijn voor stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden.

  Stoornissen die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in de vorm van:

  • geen initiatief durven of kunnen nemen
  • faalangsten
  • het alleen maar goed willen doen
  • het niet meer weten te luisteren naar hoe ik zelf iets zou willen, moeite hebben met een stukje – eigen – goed te kunnen ontvangen

  Voor verdere informatie, zie: www.haptonomie.com

 • Bekkeninstabiliteit

  Bekkeninstabiliteit is een veelvoorkomende klacht bij zwangere vrouwen, het kan ook ontstaan zonder dat je ooit zwanger bent geweest.

  Je hoort tegenwoordig veel klachten die gerelateerd zijn aan bekkeninstabiliteit maar wat is dit nu eigenlijk?

  Tijdens de zwangerschap zorgen hormonen ervoor dat het bekken beweeglijker wordt: de bekkenbanden verslappen waardoor de botten wat verder uit elkaar komen te liggen. Bij de bevalling biedt deze verwijding meer ruimte om het kind te laten passeren.

  De verslapping van de bekkenbanden gaat meestal zonder klachten. Vrouwen krijgen hooguit wat last van de onderrug, maar bij sommige vrouwen zorgt de bandenverslapping voor veel pijn, en moeite met bewegen. Deze combinatie van pijn en bewegingsproblemen noemen we “bekkeninstabiliteit”.

  Klachten van bekkeninstabiliteit kunnen al vroeg in de zwangerschap optreden. De vrouw krijgt vooral pijn bij het schaambeen, heupen en in de onderrug (tussen heiligbeen en darmbeenderen). Vooral bij plotse bewegingen treedt pijn op en bij het langer volhouden van bepaalde houdingen of bewegingen.
  Verraderlijk is het als de pijn pas enige tijd na de handeling optreedt. Bij vermoeidheid worden de klachten vaak erger.

  Via een intake en onderzoek kijken we naar de oorzaak en dan vooral, wat er aan te doen! U krijgt uitgebreid advies over houding en beweging dit specifiek gericht op uw klacht in uw situatie.
  Dit alles in nauwe samenwerking met verloskundige praktijken.
  Vaak zijn maar een paar behandelingen nodig om inzicht te krijgen in de problematiek.

 • COPD

  COPD is een afkorting van de Engelse term ‘Chronic Obstructive Pulmonary Disease’, chronische obstructieve longziekte, Hieronder vallen chronische bronchitis en longemfyseem.
  Vroeger vielen deze aandoeningen samen met astma onder de verzamelnaam CARA, maar deze term wordt niet meer officieel gebruikt.

  Tijdens het eerste vraaggesprek wordt er getracht de klacht zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen. Hierbij zal het gaan om zowel de lichamelijk klachten als hoe de patiënt er in het dagelijkse leven mee om gaat. Daarnaast is het belangrijk duidelijk te krijgen wat de hulpvraag van de patiënt is, waarna we samen de behandeldoelen op kunnen stellen.

  De belangrijkste doelen tijdens de behandeling zijn;

  • het verbeteren van de mucusklaring (verminderen van slijm)
  • het bevorderen van de algemene conditie
  • het verbeteren van de spierkracht

  Na het opstellen van een behandelplan zullen we zoveel mogelijk actief bezig zijn in de fitnessruimte. Het is mogelijk om de therapie te volgen in een groep van max. vijf patiënten met de dezelfde klachten. Indien de patiënt de voorkeur geeft aan een één op één behandeling, dan is dit uiteraard ook mogelijk.

  Voor verdere informatie, zie: www.luchtpunt.nl en www.astmafonds.nl

 • Diabetes

  Diabetespatiënten kunnen de bloedsuikerspiegel in het lichaam niet meer zelf in balans houden. Normaal kan het lichaam, met behulp van het hormoon insuline, de bloedsuikerspiegel nauwkeurig in balans houden. Het lichaam van mensen met diabetes kan zelf dit hormoon niet aanmaken (type 1, vroeger jeugddiabetes), of het lichaam reageert niet meer op de insuline (type 2, vroeger ouderdomsdiabetes. Negentig procent van de diabetespatiënten heeft type 2).

  Insuline zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel laag blijft. Als het hormoon lange tijd niet goed kan werken blijft er langdurig te veel suiker in het bloed en dat is erg ongezond. Daarom is het belangrijk om diabetes zo snel en goed mogelijk te behandelen. Naast het probleem met bloedsuiker, zijn ook vaak het cholesterol en de bloeddruk te hoog.

  Diabetes en fysiotherapie

  Inmiddels weten we dat regelmatig voldoende lichaamsbeweging leidt tot een betere glucoseregeling in het bloed. Hierdoor kan de medicatie (extra insuline) eventueel omlaag en voelt de patiënt zich beter.

  De fysiotherapeut kan specifiek oefentherapie geven voor diabetes type 2- patiënten. De doelstellingen zijn het stimuleren van de vetverbranding. Het blijkt namelijk dat veel diabetespatiënten kampen met overgewicht en vet heeft een nadelige invloed op de opname van insuline. Daarbij zullen we ook door middel van krachttraining de spieren sterker maken. Dit heeft tot gevolg dat de spiercellen gevoeliger worden voor de opname van insuline.

  Het uiteindelijke doel is minder medicatie en een betere kwaliteit van leven.

  Voor verdere informatie, zie: www.diabetesfonds.nl

 • Claudicatio

  Claudicatio Intermittens is een aandoening aan de slagaders in de benen en in een enkel geval aan de armen. Dit ontstaat doordat in de wand van de slagader een laagje vet achterblijft, dit noemen we ook wel plaque. Dit resulteert in een verharding of ‘verkalking’ van de wand van de slagader. Dit proces is bekend onder de naam aderverkalking.

  De naam ‘claudicatio’ is de Latijnse benaming voor ‘mank lopen’ . In Nederland is dit bekend onder de naam etalagebenen. Claudicatio treedt op wanneer de benen een inspanning moet leveren.

  Bijvoorbeeld bij lopen hebben de benen zuurstofrijk bloed nodig. Wanneer de wegen (slagaders) vernauwd zijn door de verkalking, komt er niet voldoende zuurstof aan in de spieren om door te kunnen lopen.

  Het lichaam gaat dan protesteren in de vorm van zeer pijnlijke krampen in de kuit of bovenbeen. Dit verschijnsel treedt meestal niet op in rust. Vandaar de naam intermittens (afwisselend).

  Claudicatio intermittens en de fysiotherapeut

  Door de pijn zijn patiënten met claudicatio geneigd minder te gaan bewegen. Hierdoor worden de claudicatioklachten echter alleen maar erger. De fysiotherapeut zal met u een beweegprogramma opstellen, dat voornamelijk bestaat uit looptraining. Het is wetenschappelijk vastgesteld, dat patiënten hier veel baat bij hebben en door deze looptraining verder zonder pijn kunnen lopen.

  Voor meer informatie, zie: www.claudicationet.nl en www.etalagebenen.nl

 • Parkinson

  Sinds 2005 is de praktijk aangesloten bij het parkinsonnetwerk.
  Dit netwerk bestaat uit zorgverleners die zich gespecialiseerd hebben in de zorg voor parkinsonpatiënten. Zo zijn hier oa fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, parkinsonverpleegkundigen en neurologen bij aangesloten.

  Het landelijke netwerk is onderverdeeld in regio’s. In deze regio’s hebben de zorgverleners nauw contact met elkaar, zodat de zorg zo goed mogelijk op de individuele patiënt afgestemd kan worden.

  In het parkinsonnetwerk werken we met directe communicatie, ook met de neurologen.
  Joost Bruning is als parkinsonnet therapeut speciaal opgeleid door experts op het gebied van de behandeling van de ziekte van parkinson.

  Bij de fysiotherapeutische behandeling kijken we allereerst wat de problemen zijn waar de parkinsonpatiënt tegenaan loopt. Van daaruit wordt een behandelplan opgesteld. Vaak bestaan er problemen met het lopen, opstaan uit een stoel, omdraaien in bed, de houding of met de algemene conditie. Afhankelijk van de aard van de problemen wordt dan besloten wat de beste therapie kan zijn.

 • Fysiofitness

  Gezond bewegen onder leiding van een gediplomeerd fysiotherapeut.

  Wat is het?

  • training m.b.v. apparatuur en gerichte vrije oefeningen
  • conditieverbetering en spierversterking
  • preventie en revalidatie
  • onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut

  Voor wie?

  • voor alle leeftijden
  • bij de wens of noodzaak tot training onder deskundige begeleiding;
   - bij klachten van het bewegingsapparaat
   - bij botontkalking (‘osteoporose’)
   - bij hart- en longproblemen
   - bij overgewicht naast eenzijdig werk
   - na blessures
   - na ziekte of operatie

  Hoe gaan we te werk?

  • uitgebreide individuele intake inclusief fitheidstest
  • training in kleine groepen
  • ieder met een persoonlijk trainingsschema op basis van de fitheidstest
  • vaste tijd en vaste, passende groep

  De kosten

  Éénmaal per week één uur € 109,-
  Tweemaal per week één uur € 199,-
  Intake en test € 39,-

  De tijden

  Maandag 18.00 – 19.00
  Maandag 19.00 – 20.00
  Woensdag 10.00 – 11.00
  Woensdag 11.00 – 12.00
  Woensdag 12.00 – 13.00
  Donderdag 19.00 – 20.00
 • Tapen

  De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen.

  De achterliggende gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

  Het toepassingengebied mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook hematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

  Ook neuro-reflectoire beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden, evenals profylactisch tapen.

  Voor verdere informatie, zie: www.fysiotape.nl

 • Dry Needling

  Wat is dry needling?
  Dry needling is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Hierbij wordt eenzelfde naaldje gebruikt als bij de acupunctuur maar de techniek is volledig anders. We behandelen een specifiek zo genoemde ‘triggerpoint’.

  Wat is een ‘triggerpoint’?
  Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak pijn ‘op afstand’ veroorzaakt.

  Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • pijn en stijfheid lokaal in de spier en ook pijn ‘op afstand’
  • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
  • verminderde kracht in betrokken spieren
  • pijn-ontwijkend gedrag, anders gaan bewegen

  Hoe voelt dry needling aan?
  Het inbrengen van het naaldje voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint is aangeprikt spant op dat moment de spier zich even lokaal aan. Dit geeft een kortdurend ‘kramp’ gevoel.
  Daarna ontspant de spier zich weer en kunt u gemakkelijker bewegen. En zult u minder pijn lokaal ervaren. Het behandelde gebied kan dan wat vermoeid en/of stijf aanvoelen meestal is dit voor korte duur.

  Hoe kunnen triggerpoints ontstaan?

  • acuut, door een verkeerde beweging of een ongeval.
  • chronisch, te lang doorlopen met bestaande klachten (langdurige overbelasting)
  • blessure bij sporten
  • verkramping van spierweefsel
  • langdurig verminderd bewegen (immobiliteit) door gips of brace/ sling
  • psychologische factoren zoals stress en depressie
  • voetafwijkingen of andere stand afwijkingen
  • slaaptekort
  • dragen/ trekken van zware krachten

  Wat gebeurd er na de behandeling?
  U krijgt gerichte oefeningen en adviezen mee om de behandeling tot een zo goed mogelijk resultaat te brengen.
  Afhankelijk van het doel en het resultaat, zullen een of meerdere behandelingen nodig zijn, of zal de dry needling gecombineerd worden met andere fysiotherapeutische behandelmethodes.

 • Maak een afspraak

  In de meeste gevallen kunt u morgen meteen terecht. Ook zonder doorverwijzing van een arts. (DTF)
  Lees verder
 • Specialisten

  Bij Bruning Fysiotherapie staat een heel team van specialisten voor u klaar. Bekijk hier het volledige team.
  Lees verder
 • Openingstijden

  • Maandag
   8:00 - 20:00
  • Dinsdag
   8:00 - 19:00
  • Woensdag
   8:00 - 18:00
  • Donderdag
   8:00 - 20:00
  • Vrijdag
   8:00 - 17:30

Bruning Fysiotherapie

Wij zijn een jonge, dynamische en professionele fysiotherapiepraktijk gelegen in winkelcentrum Ouverture, Woensel Noord, Eindhoven.

Fysiotherapie Bruning
Ouverture 101
5629 PT, Eindhoven