De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven bestudeert.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos.

Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm.
Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan…. en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

In haar praktische toepassing is de haptonomie geen geneeswijze of therapie maar een benaderingswijze die binnen elk beroep van de welzijns- of gezondheidszorg te integreren is.

Op basis van deze integratie kan men vanuit haptonomische optiek zicht krijgen op de aangeboden problematiek, het mogelijk ontstaan ervan en wat de mens vanuit persoonlijke vermogens en mogelijkheden daaraan zelf kan doen.
Deze begeleidingsvorm wil mensen onder meer laten ontdekken hoe zij zelf keuzes kunnen maken, richting kunnen geven aan en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen en dragen. Het appèl op de eigen vermogens en mogelijkheden en het actief participeren is daarom essentieel binnen een haptonomische begeleiding.

De mens neemt deel aan de leefwereld via een veelheid aan contacten en interacties, waarbij hij voortdurend geconfronteerd wordt met de noodzaak tot het nemen van al dan niet bewuste persoonlijke keuzes of stellingnamen.
In onze maatschappij, en ook onze opvoeding, zijn wij maar al te vaak geneigd keuzes te maken op grond van wat wij menen dat onze omgeving van ons verwacht of wenselijk acht.

Het is daarbij niet vanzelfsprekend te luisteren naar wat wij diep in ons zelf voelen en beleven, en die keuze te maken die voor ons zèlf van belang is en bij ons past.
Het maken van keuzes gebaseerd op datgene wat men van ons verwacht kan zelfs zo eigen geworden zijn dat men de innerlijke overtuiging gekregen heeft dat het zo hoort.
Als wij hebben geleerd op die grond keuzes te maken blijkt het op latere leeftijd niet eenvoudig om te kunnen beluisteren hoe het voor ons zelf ligt.
Hierin kan een belangrijke grond gelegen zijn voor stoornissen in het persoonlijk fungeren en het zich daarbij al dan niet welbevinden.

Stoornissen die zich bijvoorbeeld kunnen uiten in de vorm van:

 • geen initiatief durven of kunnen nemen
 • faalangsten
 • het alleen maar goed willen doen
 • het niet meer weten te luisteren naar hoe ik zelf iets zou willen, moeite hebben met een stukje – eigen – goed te kunnen ontvangen

Voor verdere informatie, zie: www.haptonomie.com

 • Maak een afspraak

  In de meeste gevallen kunt u morgen meteen terecht. Ook zonder doorverwijzing van een arts. (DTF)
  Lees verder
 • Specialisten

  Bij Bruning Fysiotherapie staat een heel team van specialisten voor u klaar. Bekijk hier het volledige team.
  Lees verder
 • Openingstijden

  • Maandag
   8:00 - 20:00
  • Dinsdag
   8:00 - 19:00
  • Woensdag
   8:00 - 18:00
  • Donderdag
   8:00 - 20:00
  • Vrijdag
   8:00 - 17:30

Bruning Fysiotherapie

Wij zijn een jonge, dynamische en professionele fysiotherapiepraktijk gelegen in winkelcentrum Ouverture, Woensel Noord, Eindhoven.

Fysiotherapie Bruning
Ouverture 101
5629 PT, Eindhoven